• English
 • Հայերեն
 • Մեր մասին  Առաքելությունը

   

  « Զարթոնք-89 » բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը ձգտում է կրթական, սոցիալական, առողջապահական, բնապահպանական, բարեգործական ծրագրերի միջոցով նպաստել խոցելի խմբի երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների մտավոր, ֆիզիկական զարգացմանը, կյանքի բարելավմանը :

   
  Նպատակները

   

  • Օգնել խոցելի խմբի երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների կրթության, առողջապահության, սոցիալական բնագավառներում կուտակված հիմնախնդիրների լուծմանը :
  • Իրականացնել կրթական, սոցիալական, առողջապահական, բնապահպանական, համայնքների զարգացման, ինչպես նաև կազմակերպության հզորացմանը նպաստող ծրագրեր :
  • Նպաստել միջմշակութային ուսուցման և երկխոսության, ինչպես նաև խաղաղության մշակույթի զարգացմանը, հանդուրժողականության մթնոլորտի տարածմանը ՀՀ-ում և աշխարհում :
  • Զարգացնել միջազգային և տեղական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը :
  • Նպաստել ՀՀ երիտասարդության առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը և իրավագիտակցության բարձրացմանը :
  • Զարգացնել կազմակերպության կամավորական սեկտորը :
   
  Կազմակերպության կառուցվածքը

   

  Կազմակերպության բարձրագույն մարմինն ընդհանուր ժողովն է, որը հրավիրվում է 5 տարին մեկ անգամ և ընդունում կարևոր որոշումները :
  Կազմակերպությունն ունի նաև խորհուրդ` բաղկացած յոթ անձից, որն իրականացնում է եռամսյա, ինչպես նաև արտահերթ նիստեր և որոշումներ է կայացնում կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ :
  Խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ղեկավար մարմինը կազմակերպության նախագահն է :
   

  Անձնակազմը

   

  Կազմակերպության ծրագրերում ներգրավվում են ինչպես պայմանագրային աշխատողներ, այնպես էլ համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներ :
   
  Կամավորներ

   

  “Զարթոնք-89” ԲՀԿ-ն ունի զարգացած կամավորական սեկտոր: Այն ունի 50 երիտասարդ կամավորներ, որոնք ընդգրկված են Հայաստանի տարբեր մարզերից, ինչպես նաև արտասահմանից և առցանց:
  Կամավորական սեկտորը բաղկացած է` ուսանողներից, աշակերտներից, ինչպես նաև մեր շահառուներից, որոնք չափահաս դառնալուն պես` իրենց ցանկությունն են հայտնել ընդգրկվելու կամավորական սեկտորում:
   

  Շահառուներ

   

  Կազմակերպության շահառուները խոցելի խմբի երեխաներ, դեռահասներ և երիտասարդներ են, որոնց թիվը կազմում է 6120:

   

  Կազմակերպությունը գրանցվել է 30. 01.1996թ.: